بارمان تجارت رایان (B.T.R)

ایمیل

info@rtb-co.com

مقایسه برتری اره دیسکی‌های مختلف

مقایسه برتری اره دیسکی‌های مختلف

برتری اره دیسکی‌های مختلف

اره دیسکی‌ها یکی از پرکاربردترین ابزارهای برش هستند که در انواع مختلفی تولید می‌شوند. هر نوع اره دیسکی دارای ویژگی‌های منحصر به خود است که آن را برای کاربردهای خاصی مناسب می‌سازد. در این مقاله به مقایسه برتری اره دیسکی‌های مختلف می‌پردازیم.

انواع اره دیسکی

  • اره دیسکی آهنگبری: اره دیسکی آهنگبری برای برش‌های دقیق و ظریف چوب مناسب است. تیغه این نوع اره دارای تعدادی دندانه ریز است که برش‌های صاف و بدون پلیسه ایجاد می‌کند. اره دیسکی آهنگبری برای برش‌های طولی و عرضی چوب مناسب است.

  • اره دیسکی فارسی‌بر: اره دیسکی فارسی‌بر برای برش‌های زاویه‌دار چوب مناسب است. تیغه این نوع اره می‌تواند در زاویه‌های مختلف تنظیم شود تا برش‌های زاویه‌دار دقیق ایجاد کند. اره دیسکی فارسی‌بر برای ساخت قاب عکس، مبلمان و سایر قطعات چوبی که نیاز به برش‌های زاویه‌دار دارند، مناسب است.

  • اره دیسکی چکشی: اره دیسکی چکشی برای برش‌های سریع و خشن چوب مناسب است. تیغه این نوع اره دارای تعدادی دندانه درشت است که برش‌های سریع ایجاد می‌کند. اره دیسکی چکشی برای برش هیزم، تخته‌های چوبی ضخیم و سایر قطعات چوبی که نیاز به برش‌های سریع دارند، مناسب است.

  • اره دیسکی فلزبر: اره دیسکی فلزبر برای برش انواع فلزات مناسب است. تیغه این نوع اره از مواد سخت و مقاوم ساخته شده است که می‌تواند فلزات را برش دهد. اره دیسکی فلزبر برای برش لوله‌ها، میلگردها، ورق‌های فلزی و سایر قطعات فلزی مناسب است.

  • اره دیسکی سنگ‌بر: اره دیسکی سنگ‌بر برای برش انواع سنگ‌ها مناسب است. تیغه این نوع اره از مواد بسیار سخت و مقاوم ساخته شده است که می‌تواند سنگ‌ها را برش دهد. اره دیسکی سنگ‌بر برای برش سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های تزئینی و سایر قطعات سنگی مناسب است.

برتری اره دیسکی‌های مختلف

هر نوع اره دیسکی دارای برتری‌های خاص خود است که آن را برای کاربردهای خاصی مناسب می‌سازد. در جدول زیر برتری‌های اره دیسکی‌های مختلف مقایسه شده است:

نوع اره دیسکی برتری‌ها
اره دیسکی آهنگبری برش‌های دقیق و ظریف، مناسب برای برش‌های طولی و عرضی چوب
اره دیسکی فارسی‌بر برش‌های زاویه‌دار دقیق، مناسب برای ساخت قاب عکس، مبلمان و سایر قطعات چوبی که نیاز به برش‌های زاویه‌دار دارند
اره دیسکی چکشی برش‌های سریع و خشن، مناسب برای برش هیزم، تخته‌های چوبی ضخیم و سایر قطعات چوبی که نیاز به برش‌های سریع دارند
اره دیسکی فلزبر برش انواع فلزات، مناسب برای برش لوله‌ها، میلگردها، ورق‌های فلزی و سایر قطعات فلزی
اره دیسکی سنگ‌بر برش انواع سنگ‌ها، مناسب برای برش سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های تزئینی و سایر قطعات سنگی

*** تماس جهت ثبت سفارش خرید اره دیسکی: 0912915199209124728110 ***

محصولات دیگر
پیمایش به بالا